ონლაინ ლექსიკონი

Back

pull out


ნათარგმნია pull out სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • იდეის შეთავაზება;
  • დეპრესიიდან გამოსვლა;
  • გადასვლა, გამგზავრება

Economics
  • საწარმოდან გასვლა, მონაწილეობაზე უარის თქმა

სინონიმები

ანტონიმები