ონლაინ ლექსიკონი

Back

transmit

გამოთქმა: /tranzˈmɪt, trɑːnz-, -ns-/

Economics
 • 1) გაგზავნა, 2) გადაცემა, 3) შეტყობინება, 4) ანდერძით გადაცემა.

Law
 • 1. გადაცემა (გადა)თმობა (საკუთრების უფლების);
 • 2. საქმის სხვა ინსტანციაში გადაცემა;
 • 3. გაგზავნა, გადაცემა, წარვლენა;
 • 4. მესამე ქვეყნის უფლებამოსილებაში გაგზავნა (კოლიზიური უფლებით).

სინონიმები

ანტონიმები

 • drop
 • fall under
 • give up
 • let go
 • shake off
 • throw down
 • throw off