ონლაინ ლექსიკონი

Back

send

გამოთქმა: /sɛnd/

Universal
 • verb (sent, sent)
 • გაგზავნა;
 • გადაგდება (ბურთისა და მისთანანი);
 • სუნის გამოშვება;
 • ბგერის გამოღება;
 • {რად} გადაცემა;
 • გაგდება;
 • გათავისუფლება;
 • დაკლება (ფასებისა, ტემპერატურისა);
 • განცხადების შეტანა;
 • გამოყოფა (ანაორთქლისა);
 • გაცილება, გაგდება;
 • ბგერის გამოცემა;
 • ხეების გაშლა, გაღივება;
 • უმაღლესს ინსტანციაში გაგზავნა;
 • მომატება (ფასებისა, ტემპერატურისა);

Universal
 • to send flying - უკუქცევა, დახევა (მტრისა), უკუგდება, უკან დახევინება;
 • to send to the chirr - {ამერ} სიკვდილის მისჯა ელექტრონის სკამზე;
 • to send away - გაგზავნა;
 • to send down - გარიცხვა, გამორიცხვა (უნივერსიტეტიდან);
 • to send forth - გამოშვება, ამოშვება, გამოცემა;
 • to send in - გამოგზავნა (ანგარიშისა, ექსპონატისა);
 • to send off - გაგზავნა (წერილისა, ამანათისა);
 • to send on - წინასწარ გაგზავნა;
 • to send out - გაგზავნა (მოსაწვევი ბილეთისა);
 • to send up - საჭმლის მიტანა, მირთმევა.

Economics
 • გაგზავნა, გაშვება

Law
 • გაგზავნა;
 • გაშვება;
 • მიმართვა ( ქვემდგომ ინსტანციაში )

სინონიმები

ანტონიმები