ონლაინ ლექსიკონი

Back

hang

გამოთქმა: /haŋ/

არსებითი სახელი

Universal
 • გარეგნობა, მანერა;
 • მნიშვნელობა, აზრი;
 • ფერდობი, ფერდო, დაქანება;

Universal
 • 1) verb (hung, hung)
 • ჩამოკიდება, გაფენა;
 • ჩამოხრჩობა;
 • კიდება (ჰკიდია);
 • ხეტიალი, უსაქმოდ ყიალი, უსაქმოდ დგომა;
 • მოახლოება (ჭექა-ქუხილისა და მისთანანი);
 • შეუპოვრობა;
 • დანდობა, იმედის ქონა;
 • თავის გამოყოფა (ფანჯრიდან);
 • შესაბამისობა, შეფერება, დამთხვევა;
 • ტელეფონის მილაკის ჩამოკიდება, ლაპარაკის შეწყვეტა;
 • გამოფენა (სარეცხისა);
 • ჩამოკიდება (სურათებისა);
 • თითოეული სიტყვის ყურადღება (ყურად იღებს);
 • აღტაცებით მოსმენა;

Universal
 • to hang about - {ამერ} იხილეთ to hang around;
 • to hang back - ყოყმანი, მერყეობა;
 • to hang down - ჩამოკიდება;
 • to hang on - მედგრად დგომა;
 • to hang out - გამოფენა, გამოკიდება (დროშისა);
 • to hang over - ჩამოწოლა, გადმოწოლა;
 • to hang together - ერთსულოვნად ყოფნა;
 • to hang up - გადადება, შეჩერება;
 • to hang heavy (on one's hands) - ერთფეროვნად გასვლა (დროისა);
 • to hang up(on) somebody's lips (words);
 • hang it, hang you! - გაეთრიე(თ)!;

Universal
 • mark the hang of the dress - მიაქციეთ ყურადღება როგორ ადგია კაბა;
 • to get the hang of - მიხვედრა, თუ რაშია საქმე;
 • not a hang - სრულიად, სრულებით.

Law
 • ჩამოკიდება;
 • სასიკვდილო განაჩენის ჩამოხრჩობით სისრულეში მოყვანა

სინონიმები