ონლაინ ლექსიკონი

Back

instruct

გამოთქმა: /ɪnˈstrʌkt/

ზმნა

Universal
 • სწავლება, გაწვრთნა, ისნტრუქციის მიცემა, ინსტრუქტირება, განკარგულების მიცემა;
 • ცნობება, უწყება, შეტყობინება, ინფორმაციის მიწოდება, ინფორმირება.

Economics
 • 1) მითითების მიცემა, ინსტრუქტირება;
 • 2) შეტყობინება.

Law
 • 1) მითითებების მიცემა;
 • ინსტრუქტირება;
 • დარიგება (ნაფიცმსაჯულების), 2) შეტყობინება;
 • 3) გაცნობა (ადვოკატის) საქმის გარემოებებთან;
 • საქმის გაძღოლის დავალება;
 • 4) მტკიცება;
 • დადასტურება (სამართლის საკითხების შესახებ).

სინონიმები