ონლაინ ლექსიკონი

Back

depute


ზმნა

Universal
  • რწმუნებულების გადაცემა (მოადგილესათვის);
  • მოადგილედ დანიშვნა;
  • დელეგატად გაგზავნა.

Economics
  • დელეგირება, გადაცემა (უფლებამოსილების)

Law
  • 1) მიმართვა, გაგზავნა, დელეგირება;
  • 2) გადაცემა ( უფლებამოსილების )

სინონიმები

ანტონიმები